Lovtekst:

Det er AS Vinmonopolets ansvar å føre kontroll med at selskapets salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 til enhver tid foregår i samsvar med lov og forskrift.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Bestemmelsen fastslår at AS Vinmonopolet selv har ansvar for å føre kontroll med at selskapets salg av alkoholholdig drikk til enhver tid skjer i samsvar med lov og forskrift. For forsendelsessalg har AS Vinmonopolet avtale med Posten om kontroll med utlevering av alkoholholdig drikk. Kontrollen med utlevering av varene vil være den samme uavhengig av om varene er bestilt over nettet eller på annen måte.

Utleveringen av varene må skje innenfor de åpningstider som gjelder for bevillingen, jf. alkoholloven § 3-4. Dette gjelder uavhengig av om varen utleveres i butikken, er bestilt via Vinmonopolets nettbutikk eller blir kjørt hjem til kunden på grunnlag av annen avtale.