Lovtekst:

Ved kommunal bevilling for salg av alkoholholdig drikk gitt til andre enn Vinmonopolet, skal slik drikk plasseres på salgsstedet på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

På steder med salgsbevilling gitt til andre enn Vinmonopolet skal alkoholholdig drikk plasseres på en slik måte at den ikke kan forveksles med alkoholfri og alkoholsvak drikk. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvorvidt plasseringen av den alkoholholdige drikken fremstår slik at den kan forveksles med alkoholsvak eller alkoholfri drikk.

Plassering av alkoholholdig drikk i samme kjøleskap/hyller som alkoholsvak/alkoholfri drikk som for eksempel alkoholfri øl, brus, juice og saftdrikker vil være i strid med § 3-3 dersom de alkoholholdige produktene kan forveksles med alkoholfrie eller alkoholsvake produkter.