Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 2-4.

Helsedirektoratets kommentarer

Forskriften § 2-4 omhandler aldersgrenser for hvem det er tillatt å selge, skjenke eller utlevere alkoholholdig drikk til. Ifølge alkoholloven § 1-5 kan salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 ikke skje til personer under 18 år. Alkoholholdig drikk gruppe 3 kan ikke selges, skjenkes eller utleveres til personer som er under 20 år.

Selv om det vises frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre, kan alkoholholdig drikk heller ikke utleveres til personer som ikke selv fyller lovens vilkår for kjøp, jf. forskriften § 2-4.

For å sikre at lovens bestemmelser om aldersgrenser overholdes, har ansatte på salgs- og skjenkesteder ved tvilstilfeller rett og plikt til å kreve at kjøper legitimerer sin alder.

Sist faglig oppdatert: 04.02.2008 Se tidligere versjoner