Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 16-2.

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Aldersgrensen på 18 år gjelder i følge bestemmelsen også betjening som har befatning med salg eller utlevering av de nevnte produktene, jf. § 16-1.

I bestemmelsens andre ledd gis det unntak for mindreårige lærlinger og lærekandidater, jf. opplæringslova § 4-1, og elever i den videregående skole under praktisk opplæring i bedrift til å selge eller utlevere slike varer når det er nødvendig av hensyn til opplæringen.

Det er et vilkår at det må foreligge en reell opplæringssituasjon, hvor salg eller utlevering av slike varer er nødvendig for opplæringen, og hvor salg av slike varer inngår i en fastsatt læreplan jf. § 16-2 siste ledd.

Se mer om begrepet lærling og lærekandidat og hva som ligger i nødvendig av hensyn til opplæringen og en reell opplæringssituasjon i merknadene til forskriften § 2-3.

Sist faglig oppdatert: 04.02.2008 Se tidligere versjoner