Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 16-1.

Helsedirektoratets kommentarer

Bestemmelsen omfatter innførsel av råstoffer, halvfabrikata, preparater og andre varer som  hovedsakelig skal anvendes ved tilvirkning av eller som tilsetting til alkoholholdig drikk.  

Dette innebærer at såkalt ”rusbruspulver”, hurtigvin, vinsett og andre blandinger omfattes av aldersgrensene. Også druesaft, som omsettes med særlig henblikk på å anvendes ved tilvirkning av vin, omfattes av aldersgrensene.

Det er ikke mulig å gi en fullstendig oppregning av hvilke produkter som omfattes av forskriften. Det avgjørende for om et produkt omfattes av aldersgrensene vil derfor være om det hovedsakelig anvendes ved tilvirkning av, eller som tilsetning til, alkoholholdig drikk.

Det følger av bestemmelsen at aldersgrensen for innførsel av slike produkter er 18 år.

Siste faglige endring: 04.02.2008 Se tidligere versjoner