Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 14-7.

Helsedirektoratets kommentarer

Unntaket gjelder for produkt- og prisopplysninger som er nødvendige for å gi grunnlag for bestilling av varer over nettet. Det vises for øvrig til merknadene til § 14-3 nr. 10 ovenfor.

Det gjøres spesielt oppmerksom på alkoholforskriften § 16-3 om aldersgrenser ved salg av vinråstoff, essenser, preparater og andre varer som hovedsakelig anvendes ved tilvirkning av eller som tilsetning til alkoholholdig drikk. Nettsalg av disse produktene krever at selger etablerer kontrollordninger ved utleveringen slik at aldersgrensebestemmelsene ikke blir overtrådt.

Sist faglig oppdatert: 19.02.2016 Se tidligere versjoner