§ 13-5.


Lovtekst

Opplysningene i registeret er offentlige.


Kilde: lovdata.no

Kommentar

Registeret er offentlig tilgjengelig på Internett, jf. § 13-5.