Lovtekst:

Registeret skal inneholde følgende typer opplysninger

  • 1. hvilke rettigheter bevillingen omfatter, jf. bevilling etter alkoholloven § 3-1 andre ledd, bevilling gitt til andre enn Vinmonopolet etter alkoholloven § 3-1 første ledd, jf. § 3-1b, eller bevilling etter § 4-2 første og tredje ledd
  • 2. bevillingshavers firmanavn og organisasjonsnummer/foretaksnummer
  • 3. virksomhetens adresse og andre kontaktopplysninger
  • 4. bevilling gyldig til (dato)
  • 5. bevilling gitt (dato)
  • 6. bevilling inndradd (dato)
  • 7. for tilfeller som nevnt i alkoholloven § 1-10 første ledd: dato for overdragelse av virksomheten og informasjon om hvem virksomheten er overdratt til.

Kilde: lovdata.no

Kommentarer

§ 13-4 regulerer hvilke opplysninger om salgs- og skjenkebevillinger registeret skal inneholde. Registeret skal kun inneholde opplysninger som er nødvendige for å kunne kontrollere om en aktør har gyldig bevilling eller har rett til engrossalg, og kun opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt.

For at registeret til enhver tid skal være oppdatert, er det inntatt en bestemmelse om at også overdragelser av bevillinger skal registreres, jf. § 13-4 nr. 7.