§ 13-2.


Lovtekst

Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret.


Kilde: lovdata.no

Kommentar

Det følger av bestemmelsen at Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret.