5. Behandlingstiltak ved TMD

5.1 Oversikt over kirurgiske tiltak ved diagnoser relatert til TMD

5.2 Behandlingstiltak vi ikke finner grunnlag for å anbefale

Sist faglig oppdatert: 21. november 2016