Barn og unge kan bruke tanntråd daglig for å forebygge eller behandle oral sykdom

Barn og unge kan bruke tanntråd daglig i tillegg til tannpuss med fluortannkrem:

  • som forebyggende tiltak ved økt risiko for å utvikle karies, for eksempel ved trangstilte tenner
  • der tannpuss alene ikke er nok til å fjerne gingivitt approksimalt
  • som en del av behandlingen av approksimal initialkaries 
  • som en del av et helhetlig renholdsregime


Effekten av tanntråd er avhengig av at pasienten er motivert og lærer seg teknikken.