Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Epidemiologi

Sarkom er en sjelden krefttype og utgjør drøyt 1 % av alle maligne svulster. For oppdaterte tall på forekomst av sarkom i Norge henvises til årsrapporter fra Kvalitetsregister for sarkom, som publiseres av Kreftregisteret. For 2020 ble det rapportert 555 nye sarkomtilfeller i Norge, hvorav 53 var bensarkomer.

I og med at enkelte av undergruppene av sarkom er små kan det forekomme til dels store naturlige variasjoner i antall nye tilfeller fra år til år. Sarkom er relativt sett hyppigere hos barn og ungdom, og er den nest vanligste formen for malign solid svulst utenfor sentralnervesystemet i barnealder.

2.1. Bløtvevssarkom

2.2. Bensarkom

2.3. Tilstander som gir økt risiko for sarkom

2.4. Stråleassosiert sarkom

Siste faglige endring: 28. februar 2022