Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Tilstander som gir økt risiko for sarkom

De fleste sarkomer oppstår spontant uten kjent årsak, men enkelte medfødte tilstander og arvelige genfeil kan gi økt risiko for sarkomutvikling.

Retinoblastom

Pasienter med hereditært retinoblastom har en økt risiko for å utvikle sarkom senere i livet, spesielt osteosarkom (Eng et al., 1993; Kinge, Tranheim, & Eide, 2004; L. M. Smith & Donaldson). Familiært retinoblastom er forårsaket av en mutasjon i kjønnscellene i RB1 tumorsuppressorgenet.

Li-Fraumeni syndrom

Li-Fraumeni er et autosomalt dominant syndrom. Dette er forårsaket av mutasjon i suppressorgenet TP53. Affiserte personer  har økt insidens av ulike typer svulster som brystkreft, osteosarkom, bløtvevssarkom, hjernesvulster, binyrebarkkarsinom og leukemi (Andreassen et al., 1993; J. Hung & Anderson, 1997; F. P. Li & Fraumeni, 1969; Malkin et al., 1992; Thoresen, 1992; Toguchida et al., 1992; Travis et al., 2006; Tsuchiya et al., 2000). Debutalder er lavere enn ved sporadisk kreft.

Nevrofibromatose

Opp til halvparten av maligne perifere nerveskjedesvulster sees hos pasienter med nevrofibromatose type 1 (NF1) (Goldblum, Weiss, & Folpe, 2019; Zhou et al., 2003). NF1 er en autosomal dominant tilstand som karakteriseres av mutasjon i NF1 genet, som er et tumorsuppressorgen lokalisert på kromosom 17. NF1 medfører også økt risiko for andre sarkomer, spesielt GIST.

Benigne benlidelser

Enkelte benlidelser som enkondromatose (Olliers sykdom og Mafuccis syndrom), multiple osteokondromer og Pagets sykdom gir økt risiko for bensarkom (Haibach, Farrell, & Dittrich, 1985; Huvos, Butler, & Bretsky, 1983; J. Liu, Hudkins, Swee, & Unni, 1987; Schwartz et al., 1987; Wick, Siegal, Unni, McLeod, & Greditzer, 1981).

Siste faglige endring: 28. februar 2022