Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Pasientforløpsmodell for barnepalliasjon

De fire pasientkasuistikkene ovenfor representerer hovedgruppene av barn aktuelle for tilbud om barnepalliasjon. Kasuistikkene er forsøkt organisert i tråd med flytskjemaene og skal være kliniske eksempler på hvordan tilbud om barnepalliasjon kan se ut i praksis.

2.1. Pasient med alvorlig progredierende sykdom med forkortet livslengde –​ gruppe 1

2.2. Pre- og perinatal palliasjon – gruppe 2

2.3. Progredierende tilstander med forkortet livslengde – gruppe 3

2.4. Intensivforløp (trafikkulykke) som går over til langvarig støttende palliativ behandling – gruppe 4

Siste faglige endring: 04. mai 2017