2. Pasientforløpsmodell for barnepalliasjon

De fire pasientkasuistikkene ovenfor representerer hovedgruppene av barn aktuelle for tilbud om barnepalliasjon. Kasuistikkene er forsøkt organisert i tråd med flytskjemaene og skal være kliniske eksempler på hvordan tilbud om barnepalliasjon kan se ut i praksis.

2.1 Pasient med alvorlig progredierende sykdom med forkortet livslengde –​ gruppe 1

2.2 Pre- og perinatal palliasjon – gruppe 2

2.3 Progredierende tilstander med forkortet livslengde – gruppe 3

2.4 Intensivforløp (trafikkulykke) som går over til langvarig støttende palliativ behandling – gruppe 4

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2017