Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Behandling ved Hodgkin lymfom

Ansvaret for behandling av Hodgkin lymfom (HL) tilligger universitetsykehusene. Man skiller mellom to hovedtyper av HL; nodulær lymfocyttrik type og klassisk type. Den siste deles igjen inn i fire undergrupper som angitt i Vedlegg 1. Behandling ved nodulært lymfocyttrikt HL og klassisk HL er noe forskjellig, og de omtales derfor hver for seg.

11.1. Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom (tidligere nodulært paragranulom)

11.2. Behandling av klassisk Hodgkin lymfom

Siste faglige endring: 06. mars 2023