Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1. WHO-klassifikasjon av hemato-poietiske og lymfoide neoplasier

WHO klassifikasjon av hematopoietiske og lymfoide neoplasier

 

ICD10

M-nummer

Malignt lymfom UNS

C85.9B

95903

Malignt non-Hodgkin lymfom UNS

C85.9B

95913

 

 

 

B-CELLE NEOPLASIER

 

 

Prekursor B-celle neoplasier

 

 

B-lymfoblastisk leukemi

C91.0

98113

B-lymfoblastisk lymfom

C83.5

98113

 

 

 

Moden B-celle neoplasier

 

 
     

Malignt non-Hodgkin B-celle lymfom UNS

C85.1

95963

Kronisk lymfatisk leukemi

C91.1

98233

Småcellet lymfocytært lymfom

C83.0

98233

B-prolymfocyttleukemi

C91.3

98333

Lymfoplasmacyttisk lymfom

C88.0

96713

Splenisk marginalsonelymfom

C83.8D

96893

Hårcelleleukemi

C91.4

99403

Plasmacellemyelom (Myelomatose)

C90.0

97323

Monoklonal gammopati av usikker betydning

D47.2

97321

Solitært plasmocytom i ben

C90.3

97313

Ekstraossøst plasmocytom

C90.2

97343

Primær amyloidose

C90.2

 

Plasmacelleleukemi

C91.7

97323

Tung-kjede sykdom

C83.8

97623

Extranodalt marginalsone utgående fra mucosa assosiert vev (MALT lymfom)

C83.4

96993

Nodalt marginalsonelymfom

C83.8D

96993

Follikulært lymfom UNS

C82.9

96903

Follikulært lymfom, grad 1

C82.0

96913

Follikulært lymfom, grad 2

C82.1

96913

Follikulært lymfom, grad 3

C82.3

96983

Mantelcellelymfom

C83.1

96733

Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), NOS

C83.3

96803

Primært DLBCL I CNS

C83.3

96803

Primært kutant DLBCL, «leg type»

C83.3

96803

EBV+ DLBCL hos eldre

C83.3

96803

DLBCL assosiert med kronisk betennelse

C83.3

96803

Primært mediastinalt (tymisk) storcellet B-cellelymfom

C83.3

96793

Intravaskulært storcellet B-celle lymfom

C83.3

96853

ALK+ storcellet B-cellelymfom

C83.3

97373

Plasmablastisk lymfom

C83.3

97353

Storcellet B-cellelymfom, utgående fra HHV-8 assosiert multisentrisk Castlemans sykdom

C83.3

97383

Primært effusjonslymfom

C83.3

96783

Burkitt lymfom

C83.7

96873

Burkitt leukemi

C91.8

 96873

B-cellelymfom, uklassifisert, med trekk intermediært til DLBCL og Burkitt lymfom

C83.3

96803

B-cellelymfom, uklassifisert, med trekk intermediært til DLBCL og Hodgkin lymfom

C85.1

95963

 

 

 

B-celle proliferasjoner av usikker natur

 

 

Lymfomatoid granulomatose

C88.7

97661

Post-transplantasjonslymfoproliferativ sykdom,

C88.7

99711

Lymfoid hyperplasi, usikker reaktiv/neoplastisk

D47.7

72205

 

 

 

T-/NK-CELLE NEOPLASIER

 

 

Prekursor T-celle neoplasier

 

 

T-lymfoblastisk leukemi

C91.0

98373

T-lymfoblastisk lymfom

C84.5B

98373

Blastisk plasmacytoid dendrittisk-celle neoplasi

C86.4

97273

 

 

 

Moden/perifer T-/NK-celle neoplasier

 

 

T-prolymfocyttleukemi

C91.6

98343

Storgranulær T-lymfocyttleukemi

C91.7

98313

Aggressiv NK-celleleukemi

C91.7

99483

Adult T-celle leukemi/lymfom

C91.5

98273

Ekstranodalt NK/T-cellelymfom, nasal type

C86.0

97193

Enteropati-type T-celle lymfom

C86.2

97173

Hepatosplenisk T-celle lymfom

C86.1

97163

Subkutant pannikulitt-lignende T-celle lymfom

C86.3

97083

Mycosis fungoides

C84.0

97003

Sézary syndrom

C84.1

97013

Primært kutant anaplastisk storcellet lymfom

C84.9

97183

Perifer T-celle lymfom UNS

C84.4

97023

Angioimmunoblastisk T-celle lymfom

C86.5

97053

Anaplastisk storcellet lymfom

C84.6

97143

 

 

 

T-celle proliferasjoner av usikker natur

 

 

Lymfomatoid papulose

L41.2

97181

Angioimmunoblastisk lymfadenopati

D47.7

 
 

 

 

HODGKIN LYMFOM

 

 

Nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom

C81.0

96593

Klassisk Hodgkin lymfom UNS

C81.9

96503

Klassisk Hodgkin lymfom, nodulær sklerose UNS

C81.1

96633

Klassisk Hodgkin lymfom, lymfocyttrikt

C81.4

96513

Klassisk Hodgkin lymfom, blandet cellularitet

C81.2

96523

Klassisk Hodgkin lymfom, lymfocyttfattig

C81.3

96533

 

 

 

HISTIOCYTT/ DENDRITTISK CELLE NEOPLASIER

 

 

Makrofag / histiocytt neoplasier

 

 

Histiocytært sarkom

C96.8

97553

 

 

 

Dendrittisk-celle neoplasier

 

 

Langerhanscellehistiocytose

C96.5

97511

Langerhanscellesarkom

C96.4

97563

Interdigiterende dendrittisk-celle sarkom

C96.4

97573

     

Indeterminat  dendrittisk-celle tumor

C96.4

97573

     

Follikulær dentrittisk celle sarkom

C96.4

97583

 

 

 

MASTOCYTOSE

 

 

Mastocytom UNS

D47.0

97401

Indolent systemisk mastocytose

Q82.2

97411

Systemisk mastocytose med assosiert annen klonal hematologisk sykdom

Q82.2

97413

Aggressiv systemisk mastocytose

C96.9

97413

Mastcelleleukemi

C94.3

97423

Mastcellesarkom

C96.2

97403

Gjeldende f.o.m. 18.10.18

 

 

Siste faglige endring: 10. desember 2021