Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Kirurgisk behandling av tykktarmskreft uten metastaser

Kunnskapen om behandling av tykktarmskreft er i hovedsak basert på kohortstudier av varierende kvalitet og det er gjennomført få prospektive randomiserte studier. I tillegg har kirurgisk praksis og kunnskap om tykktarmens kar- og lymfeanatomi ledet fram til den behand­lingsteknikk og de anbefalinger vi har i dag (Vogel et al., 2022). Høyre kolons krøs har større variasjoner i karanatomi, og den mesokoliske disseksjon er derfor mer krevende enn ved venstresidig tykktarmskreft. Det er også holdepunkt for at høyre- og venstresidige svulster i tykktarmen har ulik tumorbiologi.

Dersom preoperativ utredning indikerer kurativt siktemål, må det tilstrebes en onkologisk adekvat kirurgisk prosedyre. Dette innebærer reseksjon av tumorbærende tarmsegment med adekvate marginer og reseksjon av intakt mesokolon med regionale lymfeknuter.

9.1. Generelt om kirurgi

9.2. Akutt presentasjon

9.3. Palliative tiltak hos pasienter med metastasert sykdom, eller som ikke tåler reseksjon av andre grunner

9.4. Lokalt residiv

9.5. Annen lokalisasjon/histologi

9.6. Adjuvant kjemoterapi

Siste faglige endring: 16. januar 2024