Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.7. Behandling

Kirurgi/strålebehandling

Valg av behandling avhenger av stadium og lokalisasjon.

Glottiskreft:

T1a

Diagnose stilles ved fleksibel laryngoskopi med funn av en malignitetssuspekt lesjon på et stemmebånd med god abduksjon/ adduksjonsbevegeliget, men redusert /opphevet glottisbølge ved stroboskopisk lys (Mahler, Boysen, & Brøndbo, 2010). Biopsi og behandling samtidig ved laserkirurgi, hvis tumor er tilgjengelig endoskopisk (95 % av tilfellene) (Brøndbo, Boysen, & Natvig, 1997). Tumor fjernes med en margin på 2–3 mm fri rand bedømt peroperativt for å bevare best funksjon mht. stemmekvalitet. I over to tredjedeler av tilfellene vil histologi vise ikke-fri reseksjonsrender, mens reell residivrate vil ligge på ca 10 % (Brøndbo, Fridrich, & Boysen, 2007). Strålebehandling kan hos enkelte være et alternativ.

T1b og T2

Også ved disse stadiene er laserkirurgi aktuell som definitiv behandling, men når redusert stemmebåndsbevegelighet ligger til grunn for T2 klassifikasjon er strålebehandling anbefalt (Ambrosch, 2007).

T3

Kjemoradioterapi (radioterapi alene hvis kjemoterapi er kontraindisert).

T4a

Oftest primær laryngektomi, postoperativ strålebehandling og ev. kjemoterapi avhenger av reseksjonsrender og lymfeknutestatus.

T4b

Kjemoradioterapi (radioterapi alene hvis kjemoterapi kontraindisert).

Supraglottisk larynkskreft:

T1 og T2 (N-)

Kurativ strålebehandling.

T1N+, T2N+, T3

Kjemoradioterapi (radioterapi alene hvis kjemoterapi kontraindisert).

T4a

Primær laryngektomi, postoperativ strålebehandling og ev. kjemoterapi avhenger av reseksjonsrender og lymfeknutestatus.

T4b

Kjemoradioterapi (radioterapi alene hvis kjemoterapi kontraindisert).

Subglottisk larynkskreft:

Meget sjeldne, behandling stort sett som for supraglottiske.

Strålebehandling

Ekstern strålebehandling, ev. samtidig med kjemoterapi, er ofte førstevalg ved svulster i larynks.

For inntegning av CTVp (primærtumor), henvises det til Grégoire 2018 (Grégoire et al., 2018).

Inntegning av CTVn (patologiske lymfeknuter), henvises det til Biau 2019 (Biau et al., 2019).

Inntegning av CTVe (elektive lymfeknuteregioner), henvises det til Biau 2019 (Biau et al., 2019).

Fraksjonering

Vedrørende fraksjonering se kapittel Strålebehandling, avsnitt "Fraksjonering".

Risikoorganer og toleransegrense

Vedrørende risikoorganer og toleransegrense, vises det til avsnitt "Partikkelterapi av hode-/halskreft" i kapittel Strålebehandling

Medikamentell behandling

Ved primær strålebehandling med konkomitant kjemoterapi se kapittel Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC, avsnitt "Konkomitant kjemoterapi". Angående oksygen modulerende behandling henvises det til Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC, avsnitt "Konkomitant oksygenmodulerende behandling"

Ved postoperativ strålebehandling med konkomitant kjemoterapi, se Medikamentell behandling ved stråleterapi av PEC, avsnitt "Postoperativ konkomitant kjemoterapi".

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020