Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

19.1. Anatomi, lymfedrenasje og spredningsmønster

Figur 19.1: Strupehodets (larynks) anatomi
Figur 19.1: Strupehodets (larynks) anatomi

C32.0    Glottis
C32.1    Supraglottis
C32.2    Subglottis

Anatomisk inndeling i supraglottis, glottis og subglottis.

Supraglottis består av epiglottis (lingval og laryngeal flate), laryngeale del av plica aryepiglottica med aryeregionene, plica ventricularis.

Glottis- stemmebåndene med fremre og bakre commisur. Overgang fra plica vocalis til plica ventricularis er midtpunktet lateralt av sinus Morgagni (ventriculus laryngis).

Subglottis fra 5–10 mm under stemmebåndets fri rand til cricoids underside.

Lymfedrenasje/ spredningsmønster:
Det supraglottiske området dreneres via membrana thyrohyoidea sammen med laryngicus superior karene til de jugulodigastriske lymfeknuter. Ventriculus laryngis dreneres via membrana thyrohyoidea og samme sides thyroidealapp. Subglottis dreneres til delfian node, paratrakeale og trakeoøsofagale lymfeknuter. Selve glottis har en meget sparsom lymfedrenasje , hvilket også påvirker spredningsmønster med svært sjelden spredning lokalt i tidlig stadium (Watkinson & Clarke, 2018).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020