Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.9. Prognose

Mange pasienter med kreft i hypofarynks har generelt en redusert helsetilstand. Lokoregionalt residiv er ikke uvanlig, ofte i løpet av de første 2 årene etter endt primær­behandling. Likevel har 5-års relativ overlevelse for menn økt betraktelig de siste 40 årene (se figuren i kapittel Epidemiologi og risikofaktorer). For kvinner har den vært tilnærmet konstant (NORDCAN prosjektet).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020