Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18.3. Epidemiologi og risikofaktorer

Kreft i hypofarynks er sjelden (figuren under). I 2014 var det ifølge Kreftregisteret 33 nye tilfeller av kreft i hypofarynks (4 % av ØNH-kreft insidiens). Høyest insidens hos menn og kvinner mellom 50–60 år, men vanligst hos menn. Kjente risikofaktorer er høyt forbruk av alkohol og tobakk.

Figur 18.2: Insidens (kvinner) og 5-års relativ overlevelse (kvinner og menn) for hypofarynks-kreft. Blanke felt (overlevelse kvinner) sensurert pga. < 50 personer ved start av intervall. (Kreftregisteret)
Figur 18.2: Insidens (kvinner) og 5-års relativ overlevelse (kvinner og menn) for hypofarynks-kreft. Blanke felt (overlevelse kvinner) sensurert pga. < 50 personer ved start av intervall. (Kreftregisteret)

 

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020