Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.1. Anatomi, lymfedrenasje og spredningsmønster

Lokalavansert tumor, regionale metastaser og behov for rekonstruksjon, er utfordringer som sammenfaller med hode-/halskreft for øvrig.

ICD 10

For basalcellekarsinom, PEC og Merkelcelle karsinom gjelder:

C44.0:

Hud på leppe

C44.1:

Hud på øyelokk, inklusive øyevinkel

C44.2:

Hud på øre og i ytre øregang

C44.3:

Hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt

C44.4:

Hud i hodebunn og på hals

Grunnprinsippet for behandling av hudkreft er kirurgi. Vanligvis blir diagnostikk og behandling utført av dermatologer og generelle kirurger. Ved omfattende sykdom eller vanskelig lokalisasjon med behov for omfattende rekonstruksjon, kan henvisning til plastikkirurg være aktuelt. Utredning med tanke på regional spredning er viktig i visse tilfeller, vurdert ut fra primærtumors størrelse og histologi. Hode-/halskirurger har de senere årene blitt mer involvert i behandlingen av avansert hudkreft da kreftgruppen ofte er lokalisert i ansikt, hode og på hals.

Med bakgrunn i regionale spredningsveier for maligne hudtumores i hode/hals-regionen, hvor lymfeknutene i regio parotideus, jugulodigastrisk og supraklavikulært er sentrale, er vurdering av lymfeknuter med både bildeundersøkelse og biopsi/kirurgi viktig for å kunne oppnå en høyere kurasjonsrate.

Figur 22.1: Ansiktets anatomiske regioner
Figur 22.1: Ansiktets anatomiske regioner

Regional anatomi

Hudneoplasmer som utgår fra keratinisert overflatevev vil ofte være åpenbare, både for pasienten selv og legen. Topografisk handler det om ansiktet: superiort t.o.m regio frontalis, dorsalt til og med regio temporalis, dorsalt/inferiort til regio occipitalis, ytre øret, regio sternocleidomastoideus og øregangen, – og ytre nese med vestibulum. I tillegg omfatter dette kapittelet leppene. Halsen begrenses tradisjonelt av mandibelen, m.trapezius, clavicula og øvre del av sternum. Kirurgisk relevante regioner på collum er regio I – VII, videre ned langs karskjeden (Lindberg, 1972; Pathak et al., 2001).

Lymfedrenasje

Ansiktet har sin regionale spredning etter lymfebanene langs venene. Eksempelvis fra regio nasalis, via vena angularis til vena facialis og videre til de submandibulære og jugulodigastriske lymfeknuter. Midtansikt, temporalregion, regio parotideus og øret vil ofte gi metastase til lymfeknuter i parotis før de går submandibulært, jugulodigastrisk og ev. videre ned langs karskjeden. Bilateral lymfatisk spredning må vurderes eksempelvis ved vestibulumkreft og ved leppekreft over midtlinje (Leong, 2011; Lindberg, 1972; Pathak et al., 2001).

Spredningsmønster

Aktuelle lymfeknutenivåer er grovt beskrevet i figuren under. Spesielt for ansiktet vil regio parotideus og regio I og II a og b være sentrale. Nedenfor er vist spredning for malignt melanom fra ansikt/hode, hvilket vil være de samme som for de andre hudkrefttilfeller (Kolk et al., 2014; Leong, 2011; Lindberg, 1972).

Figur 22.2: Lymfedrenasje fra hud i hode og hals til primære lymfeknutenivåer på halsen.
Figur 22.2: Lymfedrenasje fra hud i hode og hals til primære lymfeknutenivåer på halsen.

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020