Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.3. Medikamentell behandling

Muligheten for medikamentell svulstrettet behandling i residivsituasjon er blant annet avhengig av svulsttype. For pasienter med diffust gliom er kjemoterapi i form av temozolomid eller CCNU-basert behandling ofte den mest aktuelle behandlings­modaliteten ved residiv. Videre bør det ved residiv vurderes om pasienten er kandidat for inklusjon i klinisk studie. Oversikt over pågående kliniske studier finnes blant annet på Helsenorge eller NNOIGs (Norsk nevroonkologisk interessegruppe) nettsider. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med utvidede molekylære analyser for å undersøke om det er tilgjengelig målrettet behandling (Capper et al., 2023), ofte innenfor rammene av kliniske studier. Se for øvrig kapittel Patalogi og de svulstspesifikke handlingsprogrammene (Diffuse gliomer, Hypofyseadenomer og Meningeomer). For pasienter i redusert funksjonsnivå, eller der det ikke er tilgjengelig etablert eller utprøvende svulstrettet behandling, vil det være mest aktuelt med lindrende lindrende og symptomrettet behandling. Glukokortikoider har ofte en sentral rolle her.

Siste faglige endring: 17. august 2023