Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.5. Onkologisk behandling av arvelig brystkreft

For neoadjuvant behandling av brystkreft hos kvinner med BRCA-genfeil vises det til handlingsprogrammet, kapittel Adjuvant og neo-adjuvant systemisk behandling.

Adjuvant behandling, se Neoadjuvant behandling, avsnitt "Adjuvant behandling av pasienter med BRCA1/BRCA2 kimcellemutasjon etter enten adjuvant kjemoterapi eller etter neoadjuvant kjemoterapi" (olaparib)

Metastatisk brystkreft, kapittel Medikamentell cytostatisk behandling av metastatisk brystkreft (PARP-hemmere)

Stråleterapi, se Oversikt over indikasjoner og behandlingsopplegg, avsnitt "Strålebehandling ved arvelig brystkreftmed påvist genfeil"

NB! Spesielt ved kimbane genfeil i TP53: På grunn av økt risiko for stråleindusert kreft bør strålebehandling unngås dersom mulig. Mastektomi er førstevalg hos kvinner med brystkreft og kimbane genfeil i TP53 (N. M. Tung et al., 2020).

Siste faglige endring: 23. mars 2022