13. Forkortelser, sentrale begreper og forslag til begrepsbruk på rusfeltet

13.1 Forkortelser brukt i retningslinjen

13.2 Sentrale begreper brukt i retningslinjen

13.3 Forslag til begrepsbruk på rusfeltet

Sist faglig oppdatert: 24. januar 2017