Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.1. Forkortelser brukt i retningslinjen

Forkortelse Forklaring
AA Anonyme Alkoholikere
ACT Assertive Community Treatment / Aktivt oppsøkende behandling – en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser
AGREE The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation – et instrument for evaluering av faglige retningslinjer
AUDIT Alcohol Use Disorder Identification Test - et standardisert spørreskjema for å kunne avdekke alkoholproblemer
DECIDE En del av GRADE-verktøyet – instrument som brukes til å gå fra et forskningsgrunnlag til å utforme og bestemme styrke på anbefalinger
DPS Distriktspsykiatrisk senter
DUDIT Drug Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å avdekke rusmiddelproblemer
GRADE The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – en metode for å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall og styrken på anbefalingene
HF Helseforetak
HOD Helse- og omsorgsdepartementet
KAT Kognitiv atferdsterapi
LAR Legemiddelassistert rehabilitering
MBCT Mindfulness-based cognitive therapy
MBT Mentaliseringsbasert terapi
MI Motiverende intervju /samtale
NA Anonyme Narkomane
NICE National Institute for Health and Clinical Excellence
PICO Population Intervention Comparison Outcome – verktøy til presis spørsmålsformulering og strukturert litteratursøk
PTSD Post-traumatic stress disorder /Posttraumatisk stresslidelse
ROP Samtidig rus- og psykiske lidelser
RHF Regionalt helseforetak
SERAF Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
SIDS Sudden Infant Death Syndrome - plutselig spedbarnsdød
SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network
SIRUS Statens senter for rusmiddelforskning
SSRI Selektive serotinreopptakshemmere – en gruppe antidepressive medikamenter
TSB Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer

Siste faglige endring: 24. januar 2017