KAPITTEL 5. 4
Endokarditt, pacemaker- og ICD- infeksjon

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018