Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Kurativ behandling av lokalisert sykdom

Allerede tidlig på 1980-tallet begynte man å behandle analcancer primært med strålebehandling i stedet for kirurgi (Nigro, 1984; Nigro, Vaitkevicius, & Considine, 1974). Senere er det vist bedre resultater med strålebehandling i kombinasjon med kjemoterapi (Bartelink et al., 1997; Epidermoid anal cancer: results from the UKCCCR randomised trial of radiotherapy alone versus radiotherapy, 5-fluorouracil, and mitomycin. UKCCCR Anal Cancer Trial Working Party. UK Co-ordinating Committee on Cancer Research, 1996). Basert på disse studiene, anses strålebehandling kombinert med kjemoterapi å være primær behandling ved lokalisert analcancer (Benson et al., 2018; Glynne-Jones et al., 2014b; Rao et al., 2021). Primær kirurgi av tumor er kun aktuelt ved spesielle lokalisasjoner og i tidlige stadier som spesifisert nedenfor. Ved lokal behandlingssvikt etter gjennomgått kjemoradioterapi gjøres kirurgi som salvage-behandling (kapittel Kirurgi ved resttumor eller lokalt residiv). Behandlingsopplegg bør diskuteres i MDT. Kurativ behandling gjøres ved regionale sentra. 

6.1. Kirurgi primært

6.2. Kjemoradioterapi

6.3. Inntegning av målvolum ved strålebehandling av analcancer

6.4. Strålebehandlingsteknikker

6.5. Plateepitelkarsinom i rectum

6.6. Akutte bivirkninger

6.7. Rehabilitering

6.8. Responsevaluering – de første kontroller etter strålebehandling

Siste faglige endring: 02. juli 2017