Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.8. Responsevaluering – de første kontroller etter strålebehandling

Hensikten med responsevaluering er å avklare om tumor er i komplett remisjon, eller om det foreligger resttumor som inneholder eller sannsynligvis inneholder malignitet. Ved vedvarende resttumor skal pasienten vurderes for kirurgi.

4–6 uker etter strålebehandlingen gjøres en klinisk undersøkelse av onkolog (ev. supplert med MR hvis klinisk vurdering er vanskelig) for vurdering av tumorrespons og bivirkninger av stråle­behandlingen. Hensikten er i hovedsak å kontrollere at tumor er i tilbakegang. Ved progresjon (sjelden) tas pasienten opp på MDT-møte for å vurdere kirurgi. Ved respons gjøres ny kontroll om 6 uker (det vil si 3 måneder etter avsluttet strålebehandling).

3 måneder (12 uker) etter avsluttet strålebehandling gjøres responsevaluering: Klinisk under­søkelse inkludert rektaleksplorasjon og palpasjon av lysker, anoskopi, MR bekken, og CT eventuelt PET/CT.

Dersom det ikke er komplett remisjon ved 3 md., men det er partiell respons, kan pasienten observeres lengre, for eksempel til 6 mnd (Glynne-Jones et al., 2017). Noen pasienter vil være aktuelle å vurdere for kirurgi 3 mnd etter strålebehandling, mens andre vil det være aktuelt å observere lengre dersom man ser at resttumor fortsatt er i tilbakegang. De kan følges med ny klinisk og MR-kontroll; ved god respons for eksempel etter 3 mnd., ved dårlig respons hyppigere oppfølging for eksempel etter 6–8 uker. Ved vedvarende resttumor bør man tilstrebe at diagnosen bekreftes med biopsi. Ved resttumor uten bekreftet malignitet og som ikke progredierer, må nødvendige undersøkelser gjentas. Tumor med persisterende sårdannelse i analkanalen er sterk indikasjon for kirurgi.

Dersom det tilkommer progresjon etter en responsperiode, må kirurgi vurderes selv om man ikke får bekreftet malignitet ved gjentatte og flere biopsier.

Ved komplett remisjon skal pasienten følge anbefalt kontrollopplegg (se kapittel Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling om kontroll).

Anbefalinger

Klinisk vurdering av respons gjøres etter 4–6 uker (evidensgrad D).

Fullstendig responsevaluering med klinisk undersøkelse og adekvat billeddiagnostikk gjøres etter 3 måneder (evidensgrad C).

Ved partiell respons vurderes ytterligere observasjon eller kirurgi etter diskusjon i MDT (evidensgrad C).

Siste faglige endring: 02. juli 2021