Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Kirurgi primært

Svulster i analkanalen

Analcancer, dvs. cancer i analkanalen, behandles ikke med kirurgi. Kirurgi i dette området er kun aktuelt for diagnostikk.

Høygradig AIN diagnostiseres ved biopsier, og en må forsikre seg om at det ikke er gjenværende tumorvev som kan være invasiv kreft.

Perianale svulster

Området perianalt (engelsk anal margin) er området i en radius på 5 cm fra analåpningen (engelsk anal verge), og tilsvarer som regel det pigmenterte området rundt anus som består av keratinisert plateepitel til hårgrensen (se figur 2, kapittel Anatomi).

Perianal cancer, T1N0M0, tumor < 1 cm, med høy/moderat differensiering: Disse kan fjernes med minst 1 cm makroskopisk margin (histologisk > 1 mm margin). Ingen tilleggsbehandling (Balamucki et al., 2011; Fuchshuber, Rodriguez-Bigas, Weber, & Petrelli, 1997). Ved ufrie render kan det gjøres rereseksjon og/eller kjemoradioterapi (Hatfield, Cooper, & Sebag-Montefiore, 2008; Leon, Hagberg, & Johnsson, 2018). Alternativet er kjemoradioterapi dersom kirurgi vil kunne skade sfinkterapparatet og resultere i symptomgivende redusert funksjon. Det gis da 54 Gy mot makrotumor/tumorseng med 2 cm margin til CTV og 1 kur mitomycin/5-FU eller mitomycin/kapecitabin. Elektive glandelområder kan utelates.

All annen primær behandling er onkologisk.

Annen kirurgi

Sigmoideostomi kan være aktuelt før oppstart av strålebehandling ved tømmingsproblemer, obstruksjon, inkontinens eller fistel.

Kirurgi kan være aktuelt ved plateepitelkarsinom i rectum (se eget avsnitt).

Anbefalinger

Primær kirurgi kan være aktuelt ved små perianale tumores < 1 cm med høy/moderat differensiering (evidensgrad D).

Sigmoideostomi bør vurderes før oppstart av strålebehandling ved alvorlig obstruksjon, inkontinens eller fistel (evidensgrad D).

Siste faglige endring: 02. juli 2021