Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.7. Søvnvansker og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Søvnvansker kan være et vanlig problem hos barn og ungdom, men forekommer hyppigere hos personer diagnostisert med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Metaanalyser av studier angir søvnvansker hos om lag 70 prosent av barn og ungdom med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Cortese S et al, 2013). Søvnvansker kan vise seg i form av protester mot å legge seg, sen innsovning, oppvåkning om natten, vansker med å komme seg opp om morgenen og tretthet på dagtid. De samme typer søvnvansker er også hyppigere hos voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse enn i befolkningen for øvrig (Surman CB et al, 2009). Søvnvansker vil forverre symptomene på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse, især konsentrasjonsvanskene. Uttalt søvnmangel vil i seg selv kunne gi symptomer som likner på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Det er viktig å kartlegge søvnvaner og rutiner rundt leggetid hos barn, ungdom og voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse slik at eventuelle søvnvansker oppdages. Eventuelle andre typer søvnlidelser bør også kartlegges. Behandling av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse med sentralstimulerende middel kan noen ganger føre til innsovningsvansker, men den kan også føre til bedre innsoving og bedre søvnkvalitet.

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018