Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Fra utprøving til implementering

Fra 2016-2020 har til sammen 7 kommuner vært utviklingskommuner i dette prosjektet; Drammen og Horten var først tilskuddsmottakere, raskt etterfulgt av Risør og Sandnes. I 2018 ble Bodø og Ålesund med, og i 2019 kom Steinkjer inn som siste kommune. Sistnevnte har også et samarbeid med Inderøy og Snåsa kommuner.

Underveis viste forskningsresultatene et stort gevinstpotensial for bruk av teknologi til denne målgruppen, og Nasjonalt velferdsteknologiprogram besluttet løfte satsningen på dette prosjektet og ta det inn i programmets metodikk ved  gi kommunene prosessveiledning og tettere oppfølging fra programmet. Det har siden det opprinnelige oppdraget vært en forventning om at kommunene skulle ha en sentral rolle i å legge til rette for at teknologi tilbys målgruppen og bidrar til målsettingen om økt mestring og deltakelse for barna.

I operasjonalisering av oppdraget i tilskuddsregelverket ble det i 2018 og 2019 derfor lagt vekt på at velferdsteknologiske løsninger må innarbeides som en del av kommunens tjenestetilbud:

Prosjektet skal skape kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller som er nødvendig for at velferdsteknologiske løsninger skal bli en del av tjenestetilbudet til denne målgruppen. Tiltakene skal også bidra til økt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, samt på tvers av tjenesteområder og sektorer i den enkelte kommune (Regelverk 2018 og 2019).

Kommunene som ble gitt tilskudd i 2018, ble forespeilet en toårsperiode for å implementere et tilbud i drift, og det er erfaringene og sluttrapportene fra disse 6 kommunene som utgjør hovedgrunnlaget for denne rapporten. Det at skole-/oppvekstsektoren er en viktig medspiller skiller dette prosjektet fra andre velferdsteknologiske utprøvinger, som i stor grad har vært begrenset til helse- og omsorgsektoren.

Kommunene har utviklet lokalt tilpassede tjenestemodeller (også kalt tjenesteforløp) som kommunens "oppskrift" på hvordan denne tjenesten skal igangsettes og følges opp for barn/unge i målgruppen. At det er flere måter å løse dette på, gjenspeiles i de ulike tjenestemodellene og prosjektenes organisering.

Siste faglige endring: 02. juni 2020