Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Erfaring fra kommunene: Måloppnåelse og gevinster

Nasjonalt velferdsteknologiprogram legger følgende definisjon av begrepet gevinst til grunn, som beskrevet i tidligere gevinstrealiseringsrapporter med anbefalinger[1]:

 Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst forhåndsdefinerte, men kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter.

[1] Helsedirektoratet, 2016, 2017. Første og andre Gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger.

3.1. Gevinster for barna/ungdommene

3.2. Gevinster for pårørende/foresatte

3.3. Gevinster for tjenesten

Siste faglige endring: 02. juni 2020