2. Bakgrunn og oppdrag

2.1 Bakgrunn

2.2 Om målgruppen og utfordringsbildet

2.3 Prosjektets formål

2.4 Teknologiene

Sist faglig oppdatert: 02. juni 2020