Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Ulik organisering

Både Bodø og Steinkjer kommuner har lagt hovedansvaret til ergoterapitjenestene som jobber inn mot barn og unge. I Bodø har barne- og familieenheten drevet prosjektet, hvor de har hatt mest fokus på fritid, men hvor skolen og hjemmesituasjonen også sees i sammenheng. 

Prosjektet i Inntrøndelag er ledet av Steinkjer kommune i samarbeid med Inderøy og Snåsa kommuner. Kommunen har samlet tjenestene til barn og unge i avdeling oppvekst hvor også prosjektet hører til. De har i 2019 0g 2020 konsentrert seg om hjelpemidler som understøtter tid og struktur, og spesielt rettet mot skole og skolehverdagen. I et tidligere prosjekt har de hatt fokus på teknologier som kan lette overgangen fra å bo hjemme til å flytte i egen bolig.

Prosjektet i Drammen kommune har også vært forankret hos  utdanningsdirektøren og underlagt oppvekstsektoren i kommunen. Fra starten var prosjektet tilknyttet en interkommunal skole for elever med nedsatt funksjonsevne, deretter kommunens  kompetansesenter for mestrings- og læring. Prosjektet er fra 2020 underlagt kommunalsjef for personer med utviklingshemming (0-100) i nye Drammen kommune, og ser nå på hvordan de kan etablere dette som en tjeneste til både barn og voksne med nedsatt funksjonsevne. 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (v. Valnesfjord Helsesportssenter) har hatt et samarbeid med Horten kommune i dette prosjektet, hvor  koordinerende enhet har vært hovedansvarlig og pådriver i kommunen. De har konsentrert seg om en samhandlingsløsning som deler informasjon om barnet/ungdommen på tvers av tjenesteytere og pårørende, men som også ungdommene selv har tatt i bruk for å kommunisere med hverandre og avtale treff på fritiden. De har også hatt et tett samarbeid med Borre Allsport og Sykehuset i Vestfold ved barnehabiliteringen på Kysthospitalet.

I Risør har prosjektet vært en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og særlig knyttet til habiliteringstjenesten. De har lagt vekt på fritid med aktiviteter og samhandling med andre barn og voksne, og har utviklet en work-shopmodell og en teknologi-café hvor de inviterer brukere inn til å teste ulik teknologi. De har startet samarbeid med Farsund, Songdalen og Grimstad kommuner.

I Ålesund har prosjektet vært organisert i sektor for helse- og velferd, med tilknytning til bo- og miljøtjenesten for personer med psykisk utviklingshemming. Prosjektet er en videreføring av kunnskapen, nettverket og samskapningen fra det tidligere "Jeg kan"- prosjektet. I nye Ålesund kommune er prosjektet underlagt kommunalområde for barn, familie og integrering og virksomhet for familiestøttede tjenester. Ålesund har hatt hovedfokus på fritid og hjemmesituasjonen.

Siste faglige endring: 02. juni 2020