Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Kan tang og tare brukes som kilde til jod i kosten?

Tang og tare omfatter i dagligtale alle større havalger. I snevrere betydning menes med tang og tare flerårige brunalger, henholdsvis innen ordenene Fucales og Laminariales. Tang er arter som særlig er knyttet til fjæresonen, mens tare vokser dypere. Tare inneholder spesielt mye jod, med høyest konsentrasjon i brunalgene (butare, fingertare, stortare, blæretang, sauetang, sukkertare), men tang inneholder også mye. Som det fremgår av vedleggstabell 1, dekkes anbefalt daglig inntak for voksne (150 µg per dag) av særdeles små mengder. Ca. 50 mg tørket fingertare, stortare eller sukkertare er tilstrekkelig, det vil si en mengde som knapt er synlig om du legger den på tuppen av en fingernegl, eller tilsvarende en tiendedel av en vanlig hodepinetablett.

Jod har et smalt trygt inntaksvindu, det vil si at det er liten avstand mellom anbefalt inntak og øvre grense for inntak. Anbefalt inntak for gravide (175 µg per dag) og for ammende (200 µg per dag) er noe høyere enn anbefalt inntak for voksne og barn fra 10 år (150 µg per dag). Inntak over 600 µg per dag kan ha negative helseeffekter og bør unngås, selv om det er individuelle forskjeller i hva som tåles.

I norske helsekostforretninger selges ulike typer av tang- og tareprodukter. Mengden jod i disse produktene varierer mye, og noen inneholder en betydelig mengde. Tangen som brukes i sushi har lavt innhold av jod.

Norsk tang og tare kan inneholde uønskede stoffer, som tungmetallet kadmium og uorganisk arsen, i tillegg til jod. Generelt er det brunalgene som har høyest innhold av de helsefarlige stoffene, men det er store variasjoner mellom både arter, voksested, alder og årstider (Matportalen.no). Flere pågående forskningsprosjekter har som mål å øke utnyttelsen av tang og tare fra norske farvann.

Jod i mat, inkludert jod fra tang og tare, tas lett opp i kroppen. Det er derfor svært viktig å sjekke dosen dersom du velger å få jod fra tang- eller taretilskudd.

Fordi tang og tare kan inneholde skadelig mye jod, bør det generelt brukes med forsiktighet. Særlig viktig er dette for gravide, ammende og små barn. Kosttilskudd som inneholder jod kan være en tryggere kilde enn tang- og tareprodukter hvis innholdet er kjent og på nivå med anbefalt inntak. Det er imidlertid nødvendig å sjekke innholdsdeklarasjonen og unngå produkter med høyt og/eller ukjent innhold av jod. Innhold av jod i ulike tang- og tarearter er gitt i vedleggstabell 1.


Nasjonalt råd for ernæring

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt råd for ernæring på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 27. september 2021