Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Hva slags kosttilskudd bør gis til spedbarn og barn som har et vegetarisk eller vegansk kosthold?

Helsedirektoratet anbefaler at D-vitamintilskudd gis til alle ammede barn fra ca. 1 ukes alder. Barn som ammes av mødre som har et vegansk kosthold eller som spiser lite fisk og meieriprodukter, kan i tillegg ha behov for enkelte andre tilskudd, avhengig av mors kosthold og bruk av kosttilskudd. I tillegg til D-vitamin, kan det være et særlig behov for tilskudd av vitamin B12 og jod, som er viktige for spedbarns utvikling og vekst. Det er få kilder til vitamin B12 og jod i plantebasert kost dersom du ikke tar tilskudd eller bruker produkter tilsatt næringsstoffer. Det kan derfor være lite av disse mikronæringsstoffene i morsmelk fra kvinner med et vegansk kosthold med mindre mor har tatt tilskudd av disse over tid. 

Forskjellige vitaminer og mineraler overføres i ulik grad til morsmelk. Innholdet av D-vitamin i morsmelk påvirkes av mors inntak og soleksponering, men innholdet i morsmelken er generelt lavt. Innholdet av jod i morsmelk reflekterer i større grad mors inntak fra kosten og tilskudd. Når det gjelder vitamin B12, er sammenhengen mellom mors inntak og innholdet i morsmelken mer usikker. Hvis mor tar tilskudd av vitamin B12 og jod, og jevnlig sjekker at hun har god B12-status (ved blodprøve), kan det være tilstrekkelig å gi barnet D-vitamin, så lenge barnet fullammes eller får mye morsmelk. Hvis mor ammer og ikke tar tilskudd av jod, bør spedbarnet få et tilskudd som også inneholder jod. Ved behov for tilskudd av vitamin B12 og jod, kan dette gis fra ca. 1 ukes alder, samtidig med oppstart med D-vitamintilskudd. Når barnet ikke lenger får morsmelk eller morsmelkerstatning, kan det få tilskudd av fettsyren dokosaheksaensyre (DHA) i form av algeolje. Tran er laget av fisk og egner seg derfor ikke ved et vegetarisk eller vegansk kosthold (se også spørsmål 5).

Barn som får kun morsmelkerstatning (basert på soya eller kumelk), har ikke behov for kosttilskudd. Morsmelkerstatning er satt sammen for dekke spedbarns behov og er tilsatt alle næringsstoffer som barnet trenger, inkludert fettsyren DHA. Barn som får noe morsmelk og noe morsmelkerstatning, kan ha behov for kosttilskudd, avhengig av mengden morsmelkerstatning barnet får. 

Det anbefales at barn som spiser hovedsakelig vegansk kost får et multivitamin-mineraltilskudd som inneholder minimum D-vitamin, vitamin B12 og jod. Det finnes flytende vegansk multivitamin-mineraltilskudd spesielt beregnet på spedbarn (se vedleggstabell 2).


Nasjonalt råd for ernæring

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt råd for ernæring på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 27. september 2021