Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.9Alkohol

Den registrerte omsetningen av alkohol gikk opp fra 5 til 6,6 liter ren alkohol per innbygger fra 1990 til 2010, for siden å gå ned til 6,1 liter i 2019 (Tabell 10). Fra 2019 til 2021 økte den til 7,4 liter ren alkohol per innbygger. Omsetningen gikk ned til 6,6 liter i 2022. Fra 2019 til 2021 økte omsetningen av alle typer alkoholholdige drikker, og den gikk ned igjen for alle varegruppene i 2022.

Grensehandel er ikke inkludert i den registrerte alkoholomsetningen. Derfor er det trolig at redusert grensehandel har bidratt til den økte omsetningen i Norge under pandemien. Til sammenligning har FHI anslått at det i 2018 ble innført 0,77 liter ren alkohol per innbygger i forbindelse med utenlandsreise eller grensehandel.

Tabell 10

Registrert alkoholomsetning1. Antall vareliter øl, vin, brennevin og rusbrus og omregnet til totalt antall liter ren alkohol per innbygger 15 år og over.

 

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2019

2020

2021

2022

Øl, lettøl

24,0

33,1

48,7

61,9

64,6

64,9

64,9

56,8

57,9

62,7

65,2

60,1

Vin

1,2

1,7

3,1

5,7

7,9

13,6

18,5

17,9

18,0

23,7

23,8

20,3

Brennevin

4,0

4,0

4,8

5,8

3,0

2,7

3,2

2,6

2,6

3,2

3,3

2,9

Rusbrus

 

 

 

 

 

1,5

2,9

3,3

4,2

5,0

5,9

5,8

             

Ren alkohol

2,9

3,5

4,7

6,0

5,0

5,7

6,6

6,0

6,1

7,2

7,4

6,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

1 Registrert omsetning av alkohol viser det avgiftsbelagte salget av alkoholholdige drikker i Norge (Vinmonopolet, dagligvare og uteliv). Tallene omfatter ikke taxfree eller turistimport. For mer informasjon om alkoholforbruket, se ssb.no og fhi.no.

I 2022 var øl og vin de største kildene til alkohol i den registrerte omsetningen av alkoholholdige drikkevarer (Figur 32). Øl har i mange tiår vært den største kilden til alkohol, med unntak for 2020-2021 da vin bidro med noe mer alkohol enn øl.

Figur 32

Siste faglige endring: 08. desember 2023