Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.8Vitaminer og mineraler

Kostens innhold av vitaminer og mineraler blir ikke beregnet i matforsyningsstatistikken, men ifølge de nasjonale kostholdsundersøkelsene inneholder gjennomsnittskostholdet i Norge tilfredsstillende mengder av de fleste vitaminer og mineraler sett i forhold til anbefalt inntak. For noen grupper kan det bli for lite vitamin D, folat, jern eller jod i kostholdet.

I Ungkost 2015–16 var gjennomsnittlig inntak av vitaminer og mineraler stort sett i samsvar med anbefalt nivå, med unntak av vitamin D som var lavere enn anbefalt. Inntaket av jern var under anbefalt nivå blant 4- og 13-åringer og blant 9-årige jenter. Inntaket av kalsium var under anbefalt nivå blant jenter i 13-årsalderen. De lave inntakene av disse næringsstoffene kan delvis skyldes underrapportering.

I Norkost 2010–11 var gjennomsnittlig inntak av vitaminer og mineraler blant voksne stort sett i samsvar med anbefalingene, med unntak av vitamin D og folat. Det er påvist utilfredsstillende vitamin D-status blant eldre og enkelte innvandrergrupper, og mange i Norge har lave blodnivåer av vitamin D i vinterhalvåret. Etter Helsedirektoratets anbefaling blir margarin, smør og flere typer melk tilsatt vitamin D.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har sammen utarbeidet et forslag til strategi for å bedre jodstatus i befolkningen, i tråd med anbefalingene fra Nasjonalt råd for ernæring. Denne strategien innebærer tilsetning av jod til husholdningssalt (mer enn hva tilfellet er i dag) og bruk av jodberiket salt i brød og andre bakervarer. Strategien innebærer også et overvåkningsprogram for å følge med på jodstatus i befolkningen, inkludert om det er grupper som får for lite eller for mye jod. Forslaget til strategi er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for vurdering. 

Siste faglige endring: 08. desember 2023