Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Salt

Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til omtrent 10-11 gram per dag hos menn og ca. 8 gram hos kvinner.

Basert på analyse av døgnurin fra om lag 500 deltakere (40–69 år) i Tromsøundersøkelsen i 2015–2016 ble det beregnet et daglig saltinntak på 10,4 gram hos menn og 7,6 gram hos kvinner (fhi.no). Dette er konservative estimat siden omkring 90 prosent av natriuminntaket utskilles i urin. Nye, foreløpige tall fra analyse av spot urin fra om lag 500 deltakere (25-64 år) i helseundersøkelsen i Trøndelag HUNT3 (2006–08) og HUNT4 (2017–19), viser ingen endring i saltinntaket i denne perioden. Blant menn ble det beregnet et gjennomsnittlig daglig saltinntak på 11,1 gram i 2006–08 og 10,9 gram i 2017–19 og blant kvinner 7,7 gram i begge perioder.

Mål22 prosent redusert saltinntak innen 2023.
StatusResultater fra Tromsøundersøkelsen 2015–16 og HUNT3 (2006–08) og HUNT4 (2017–19) viser at saltinntaket er betydelig høyere enn anbefalt. HUNT3 og HUNT4 viser ingen endring i saltinntaket i denne perioden.

Ifølge nye referanseverdier for energi og næringsstoffer (2023) bør saltinntaket begrenses til litt under 6 gram (5,75 gram) per dag for voksne. For barn og unge bør saltinntaket begrenses ytterligere, til omtrent 3 til 5 gram salt per dag avhengig av alderen. 

I Ungkost 2015–16 var gjennomsnittlig daglig saltinntak i underkant av 5 gram blant 4-åringer, knapt 6 gram blant 9-åringer og rundt 6–7 gram blant 13-åringer. I Norkost 2010–11 var gjennomsnittlig daglig saltinntak 6,3 gram blant kvinner og 9 gram blant menn. I Ungkost og Norkost er registreringen av husholdningssalt ufullstendig, da informasjon om tilsetting av salt under matlaging og ved bordet ikke ble systematisk registrert. Undersøkelser fra Danmark, England og USA tyder på at husholdningssaltet bidrar med 10–15 prosent av det totale saltinntaket.

De største kildene til salt i kostholdet er kjøttprodukter, brød, varegruppen sauser, pulver og krydder, fiskeprodukter, ost og spisefett, ifølge Norkost 2010–11 og SSBs forbruksundersøkelser i privathusholdninger 2012.

KostrådHelsedirektoratet anbefaler å velge matvarer med lite salt og begrense bruken av salt i matlaging og på maten.

Siste faglige endring: 08. desember 2023