Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Regelverk

Rettsmedisin kan defineres som medisinsk kunnskap anvendt i rettens tjeneste, som nevnt i beskrivelsen av det rettsmedisinske fagområdet. Det finnes ikke et helhetlig regelverk som definerer oppgaver og ansvar, men flere lover, forskrifter og veiledere som regulerer ulike deler av rettsmedisinsk sakkyndigvirksomhet.

Straffeprosessloven har bestemmelser knyttet til den sakkyndiges rolle og oppgaver under etterforskningen og under hovedforhandling. Dersom det utføres en obduksjon, kommer obduksjonslovens bestemmelser til anvendelse. Sakkyndiges godtgjørelse av sakkyndigarbeidet, er gitt med hjemmel i lov om vidners og sakkyndiges godtgjørelse mv., og fastsettelsen av selve salæret etter salærforskriften. Taushetsplikt, forhold knyttet til utarbeiding av erklæringer, spesialistutdanning og godkjenning av leger, er regulert i helsepersonelloven.

3.1. Straffeprosessloven

3.2. Helsepersonellovens bestemmelser

Siste faglige endring: 15. juni 2020