Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke foretatt kostnadsberegninger knyttet til etablering av en spesialitet, kompetanseområde eller øvrige tiltak. I drøftingen av fordeler og ulemper ved en opprettelse av en spesialitet i rettsmedisin er det imidlertid pekt på noen økonomiske og administrative konsekvenser som:

  • Administrative konsekvenser for Helsedirektoratet i forbindelse med etablering av spesialitet, herunder forskriftsarbeid, etablering av overgangsordning, godkjenning av spesialister og godkjenning av utdanningsvirksomheter
  • Kostnader for RHF/HF ved noe økning av antall leger i spesialisering (LiS) og overleger, herunder ressurser til veiledning og supervisjon av LiS
  • Kostnader for RHF/HF ved etablering av vaktordninger og eventuell beredskapsordning.

Behovet for antall nye stillinger/årsverk ved etablering av en spesialitet vil være lavt, jf. kapittel 2 om behov og antall leger som utfører rettspatologiske tjenester i dag.

Finansieringsordningen for rettsmedisinske tjenester er ikke gjennomgått i denne utredningen. Det vises her til Politidirektoratets og Helsedirektoratets «Utredning av ansvarsforhold rundt og finansiering av sporsikring og skadedokumentasjon i volds- og overgrepssaker» fra 2015 og tilleggsutredning i 2016.

Siste faglige endring: 15. juni 2020