Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Forslag til tiltak og vurderinger

Gjennom utredningsprosessen er det gitt innspill knyttet til organisering og lovfesting av rettsmedisinske tjenester, standardisering av mandater og erklæringer, etablering av kvalitetsregistre, nasjonale kompetansetjenester mv. Vi har avgrenset dette oppdraget til vurdering av kompetansekrav for leger spesielt og andre tiltak som kan bidra å sikre kvalitet, fagutvikling og forskning, rekruttering og tilgang til rettsmedisinsk kompetanse. I rapporten legges det frem de tiltakene som anses som de mest sentrale for å svare ut oppdragets mål.

Øvrige tiltak som er foreslått beskrives kort i rapporten og bør følges opp videre. Dette gjelder blant annet behovet for utvikling/standardisering av maler for mandater og erklæringer, etablering av beredskaps-/vaktordninger og etablering av kompetansenettverk, jf. Regjeringens oppfølging av NOU 2017:12 Svikt og svik (Barnevoldsutvalget) (regjeringen.no).

5.1. Tiltak knyttet til styringsdokumenter og lovregulering

5.2. Tiltak knyttet til formelle kompetansekrav

Siste faglige endring: 15. juni 2020