Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Anbefalinger

Nedenfor angis Helsedirektoratets anbefalinger etter utredning av status og tiltak for å sikre kvalitet, rekruttering og tilgang på rettsmedisinsk kompetanse i Norge. Disse er delt inn i tiltak knyttet til lovregulering og styringsdokumenter og tiltak knyttet til kompetanse.

Anbefaling knyttet til lovregulering og styringsdokumenter

  • Forslag om lovendring fra 2015/2016 opprettholdes. På lengre sikt bør det vurderes ytterligere regelverksarbeid knyttet til rettsmedisinske tjenester, ikke kun sporsikring og skadedokumentasjon.
  • De regionale helseforetakene gis i oppdrag å sørge for å bygge opp kapasitet innen rettsmedisinske tjenester gjennom oppdragsdokumentene, herunder sørge for at helseforetakene inngår samarbeids-/rammeavtaler om rettsmedisinske tjenester til politi og påtalemyndighet.

Anbefaling knyttet til kompetanse

  • Det opprettes en spesialitet i rettsmedisin for leger.
  • Læringsmålene i spesialistutdanningen gjennomgås med tanke på å sikre en grunnleggende kunnskap innen rettsmedisin for relevante spesialiteter.
  • Det anbefales å utrede etablering av et videreutdanningstilbud som omfatter rettsmedisinske oppgaver for sykepleiere og annet relevant personell.
  • I påvente av avklaring om kompetanseområder skal etableres på generelt grunnlag anbefales det ikke opprettelse av kompetanseområde i klinisk rettsmedisin i denne omgang. Helsedirektoratet vil komme tilbake med anbefalinger knyttet til kliniske spesialiteter.

Siste faglige endring: 15. juni 2020