Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Sammensetning av prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe

Prosjektgruppe

 • Cathrine H. Welle-Watne, Avdeling retningslinjer og fagutvikling (prosjektleder)
 • Edel Camilla Holene, Avdeling retningslinjer og fagutvikling
 • Turid Moseid, Avdeling retningslinjer og fagutvikling
 • Valborg Kristine Dyngvold, Avdeling retningslinjer og fagutvikling
 • Kristin Refsdal, Avdeling prosjekt og tjenestedesign
 • Mari Mjøs, Avdeling helserett og bioteknologi
 • Sverre Harbo, Avdeling spesialisthelsetjenester
 • Gerd Jorunn Møller Delaveris, Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS (engasjement)

Styringsgruppe

 • Morten Græsli, avdelingsdirektør, Avdeling retningslinjer og fagutvikling (leder)
 • Torunn Janbu, avdelingsdirektør, Avdeling spesialisthelsetjenester
 • Anne Louise Valle/Vårin Hellevik, avdelingsdirektør, Avdeling helserett og bioteknologi

Referansegruppe

Referansegruppe
Representerer Navn Arbeidssted
Helse Sør-Øst RHF Hege Luytkis Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus HF
Irene Sætran Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF Inge Morild Haukeland universitetssykehus/Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
Christian Lycke Ellingsen Avdeling for patologi, Stavanger universitetssykehus
Helse Midt- Norge RHF Harald Aarset Avdeling for patologi. St. Olavs Hospital HF
Gaute Heming Nilsen Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF Lars Uhlin-Hansen Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Høyere påtalemyndighet (Riks- advokaten og statsadvokatembetene) Trude Elisabeth Sparre Oslo statsadvokatembeter
Politidirektoratet Christine Bøe Jensen Straffesaksseksjonen, Politifagavdelingen
Morten Weensvangen Kripos
Den norske advokatforening Anne Kroken Advokatforeningen og Advokatfirmaet Torstrup AS
Den rettsmedisinske kommisjon Torleiv Ole Rognum DRK, gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Arne Kristian Myhre DRK, gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Den norske legeforening Kari Eikvar Legeforeningen, Medisinsk fagavdeling, Enhet for utdanning og utvikling
Anne Jarstein Skjulsvik Avdeling for patologi, St. Olavs hospital
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM Helle Nesvold Overgrepsmottaket, Allmennlegevakten, Helseetaten, Oslo kommune
Dina Midttun Overgrepsmottaket, Allmennlegevakten, Helseetaten, Oslo kommune
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Mia Myhre Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 

Siste faglige endring: 15. juni 2020