Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Utbetalinger til statlige mottakere

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring omtaler tilskudd som overføringer fra statsbudsjettet normalt til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål[10]. Likevel omfatter tilskuddsporteføljen en andel tilskudd tildelt statlige mottakere og i 2021 ble det utbetalt 563 mill. kr til regionale helseforetak, helseforetak, universitet og høyskoler, statlig eide foretak og statsforvaltningen[11].

54 prosent av tilskuddene (303 mill. kr) er innen psykisk helse, rus og vold, 17 prosent (93 mill. kr) innen tannhelsetjenester og 8 prosent (47 mill. kr) innenfor primærhelsetjeneste.

Figur 29 Utbetalt tilskudd til statlige mottakere i 2021 fordelt på fagområde.
Figur 29 Utbetalt tilskudd til statlige mottakere i 2021 fordelt på fagområde.

Tilskuddene ble utbetalt over 42 tilskuddsordninger hvor 33 av disse er øremerkede som for eksempel Allmennmedisinske forskningsenheter, De regionale kompetansesentra rus, Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse, Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging, Spesialistutdanning av tannleger og Forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer.

Mottakergruppen mottar 30 mill. kr i tilskudd fra syv tilskuddsordninger med åpen konkurranse som for eksempel Psykisk helse i skolen, Prosjekter i regi av kompetansesentrene i sikkerhets., fengsels- og rettspsykiatri og Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og jobbmestrende oppfølging.

Figur 30 Statlige mottakere med mest utbetalt tilskudd fordelt på type tilskuddsordning i 2021
Figur 30 Statlige mottakere med mest utbetalt tilskudd fordelt på type tilskuddsordning i 2021

Tilskudd til regionale helseforetak og helseforetak

Av de statlige mottakerne utgjør tilskudd til kun regionale helseforetak og helseforetak 216 mill. kr hvor 155 mill. kr var innen fagområde psykisk helse, rus og vold og 25 mill. kr innen folkehelse. Andelen midler øremerket konkrete mottakere er 87 prosent og 10 prosent er midler tildelt etter konkurranse. Eksempler på tilskuddsordninger med statlige mottakere er Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (80,5 mill. kr), De regionale kompetansesentra rus (79,7 mill. kr) og Kurspakke for ufaglærte i omsorgstjenestene (9,2 mill. kr).

Tilskudd til universitet og høyskoler

Av tilskudd til statlige mottakere utgjør tilskudd til universitet og høyskoler 222,9 mill. kr hvor 81 mill. kr er innen psykisk helse, rus og vold, 60 mill. kr innen tannhelsetjenester og 29 mill. kr innen primærhelsetjeneste. Andelen tilskudd til øremerket mottakere er 99 prosent hvor de største tildelingene er gjort i Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse (61,6 mill. kr), Spesialistutdannelse for tannleger (46,3 mill. kr) og Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (19,5 mill. kr).

 

Fotnoter

[11] Artskonto for tilskudd: artskonto RHF og HF, artskonto statlig eide foretak, artskonto statsforvaltningen og artskonto universiteter og høyskoler.

Sist faglig oppdatert: 09. juni 2023