Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Utbetalinger til organisasjoner og stiftelser

I 2021 ble det utbetalt 1 840 mill. kr til organisasjoner og stiftelser[9] over 91 tilskuddsordninger. En stor andel mottakere får tilskudd fra tilskuddsordninger forbehold frivillige og ideelle virksomheter. Utbetaling til denne mottakergruppen har økt jevnt de siste årene, som vi ser av figuren under.

Figur 25 Utbetalt tilskudd til organisasjoner og stiftelser siste 4 år fra Helsedirektoratet
Figur 25 Utbetalt tilskudd til organisasjoner og stiftelser siste 4 år fra Helsedirektoratet

Tilskudd til organisasjoner og stiftelser i 2021 fordeler seg på ulike type tilskuddsordninger som enten har åpen konkurranse, er øremerket konkrete mottakere, eller tildeles gjennom Stiftelsen Dam. I tillegg tildeles mottakergruppen tilskudd fra ordningen Historiske pensjonskostnader, som er en refusjonsordning.

Figur 26 Totalt utbetalt tilskudd per type tilskuddsordning i 2021
Figur 26 Totalt utbetalt tilskudd per type tilskuddsordning i 2021
Figur 27 Ti organisasjoner og stiftelser som fikk utbetalt størst tilskuddsbeløp fordelt på type tilskuddsordning
Figur 27 Ti organisasjoner og stiftelser som fikk utbetalt størst tilskuddsbeløp fordelt på type tilskuddsordning

Figur 27 viser de ti organisasjonene og stiftelsene som fikk mest utbetalt tilskudd i 2021. PILAR: Kompetansetjeneste for psykisk helse og barnevern fikk høyeste beløp på ca. 154 mill. kr over to øremerkede tilskuddsordninger, Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse og Regionale ressurssentre om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging. Frelsesarmeen fikk neste høyeste beløp på ca. 103 mill. kr over fem tilskuddsordninger med åpen konkurranse. Deretter følger Camphill landsbystiftelse i Norge som fikk ca. 86 mill. kr over en øremerket ordning.

I noen organisasjoner sender sentralleddet søknader på vegne av lokallagene sine, mens i andre organisasjoner sender lokallag egne søknader. Dette fører til at vi ikke enkelt kan hente ut tall for hele organisasjonen.

Blå Kors Norge alene fikk 66 mill. kr, men når vi inkluderer alle lokallag fikk Blå Kors 99 mill. kr i 2021. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo alene fikk 34 mill. kr, og inkludert alle lokallag fikk de 89 mill. kr. Røde Kors er ikke på topp ti, men inkludert alle lokallag fikk de 22 mill. kr i tilskudd.

Organisasjoner og stiftelser – øremerkede tilskuddsordninger

Tilskudd utbetalt til organisasjoner og stiftelser over tilskuddsordninger med øremerkede mottakere utgjør 877 mill. kr i 2021. Tabell 9 viser fordelingen per fagområde.  Øremerkede tilskudd innenfor denne mottakergruppen er mest benyttet under omsorgstjeneste (273 mill. kr), psykisk helse, rus og vold (405 mill. kr) og folkehelse (89 mill. kr).

Tabell 9 Utbetalt tilskudd til øremerkede mottakere (organisasjoner og stiftelser) fordelt på fagområde

Fagområde

Utbetalt tilskudd

Antall øremerkede tilskuddsordninger

Beredskap

5 120

1 %

2

Folkehelse

89 200

10 %

13

Forsøk og utvikling mv.

65 871

8 %

  11

Habilitering og rehabilitering

4 300

0,5 %

2

Omsorgstjeneste

273 293

31 %

15

Primærhelsetjeneste

31 185

4 %

4

Psykisk helse, rus og vold

404 760

46 %

14

Utredningsvirksomhet

3 600

0,4 %

2

Total

877 329

 

62*

*Det er tilskuddsordninger som får budsjett fra to-tre ulike kapitler, og disse ordningene har derfor oppført to eller tre ganger når de er kapittelsortert. I totalt antall tilskuddsordninger er dog ingen ordninger telt flere ganger.

Organisasjoner og stiftelser – tildelt etter konkurranse

Av 1 840 mill. kr utbetalt til denne mottakergruppen i 2021 er 885 mill. kr utbetalt fra tilskuddsordninger hvor det er åpen konkurranse om midlene. Figuren under viser utbetalt etter konkurranse per fagområde.

Tabell 10 Utbetalt tilskudd tildelt etter konkurranse til organisasjoner og stiftelser per fagområde (i 1000)

Fagområde

Utbetalt tilskudd

Antall tilskuddsordninger med åpen konkurranse

Folkehelse

137 354

16 %

9

Helsedirektoratet / sentral helseforvaltning

2 480

0,3 %

1

Omsorgstjeneste

73 938

8 %

10

Primærhelsetjeneste

54 408

6 %

2

Psykisk helse, rus og vold

616 429

70 %

8

Total

884 610

 

27*

*Det er tilskuddsordninger som får budsjett fra to-tre ulike kapitler, og disse ordningene har derfor oppført to eller tre ganger når de er kapittelsortert. I totalt antall tilskuddsordninger er dog ingen ordninger telt flere ganger.

Figur 28 Vedtak for tilskuddsordninger med åpen konkurranse for organisasjoner og stiftelser
Figur 28 Vedtak for tilskuddsordninger med åpen konkurranse for organisasjoner og stiftelser

Nær en fjerdedel av søknadene blir avslått. Bakgrunnen for dette er en kombinasjon av at søknaden ikke er god nok eller at budsjettet for tilskuddsordningen ikke er stort nok til å innvilge alle kvalifiserte tiltak. Videre er det en stor andel av søknadene som innvilges delvis, hovedsakelig på grunn av budsjettbegrensninger. Det er et lite antall søkere som søker om forskudd, dette er som hovedregel mottakere av driftstilskudd til organisasjoner og stiftelser.

Fotnoter

[9] Artskonto for tilskudd: Tilskudd til organisasjoner og stiftelser

Siste faglige endring: 09. juni 2023