Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Tilskuddsmottakere

Helsedirektoratet utbetalte 18 462 mill. kr i tilskudd i 2021. En betydelig andel av tilskuddene er refusjonsordningen Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester hvor kommuner mottok 10 069 mill. kr i 2021. I figur 15 er refusjonsordningen holdt utenom for å gi en bedre oversikt over porteføljen og viser resterende 8 393 mill. kr utbetalt fordelt per type mottaker[2].

Figur 15 viser utbetalt tilskudd per artskonto (type mottaker) og vi ser at den største andelen av tilskuddene utbetales til kommuner og IKS som i 2021 mottar 5 542 mill. kr. Organisasjoner og stiftelser mottar 1 840 mill. kr, fylkeskommuner 337 mill.kr, universiteter og høyskoler 223 mill. kr, RHF og HF 216 mill. kr og statlig eide foretak 125 mill. kr. Resten fordeler seg på private bedrifter med 86 mill. kr, utlandet med 23 mill. kr og privatpersoner med 2 mill. kr.

Figur 15 Tilskudd utbetalt til ulike typer mottakere (artskonto) 2021 og andel i prosent. Beløpene er uten tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og delegerte tilskuddsordninger.
Figur 15 Tilskudd utbetalt til ulike typer mottakere (artskonto) 2021 og andel i prosent. Beløpene er uten tilskudd til Særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og delegerte tilskuddsordninger.

 

Fotnoter

[2] I rapporten velger vi å vise utbetalt tilskudd fordelt på artskonto. Artskonto følger hver mottaker og statistikk i dette kapittelet struktureres etter aktuelle artskontoer som benyttes ved utbetaling av tilskudd i Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 24. august 2022