Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Turnover for jordmødre

Turnover i spesialisthelsetjenesten

I Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer har de sett nærmere på gjennomsnittlig ekstern turnover, i betydningen personer som slutter uten å begynne i ny stilling i helseforetaket. Disse dataene kan Helsedirektoratet etterspørre fra RHF-ene for oppdaterte tall.

Gjennomsnittlig ekstern turnover for jordmødre var 9,7 %, men det er store forskjeller mellom sykehusene. Se figur 3 i Riksrevisjonens undersøkelse for variasjonen mellom sykehus (se fotnote 6 på side 39). Turnover var høyere for jordmødre enn for intensiv- og operasjonssykepleiere (henholdsvis 5,6 og 7,0 prosent), men lavere enn for sykepleiere (12,4 %).

I Riksrevisjonens spørreundersøkelse svarer ca. hver femte jordmor at de vurderer å bytte jobb. Andelen er omtrent lik som for intensivsykepleier, mens hver tredje sykepleier vurderer å bytte jobb. Andelen er lavest blant operasjonssykepleierne, men denne andelen er ikke oppgitt.

Turnover i kommunene

Helsedirektoratet har i 2021 bestilt statistikk for turnover for jordmødre fra KS i forbindelse med Kompetanseløft 2025, oppsummert i tabell 12.

De siste tre årene har omtrent 18 prosent av jordmødrene sluttet enten i den spesifikke kommunen, kommunesektoren som helhet eller byttet deltjeneste i kommunen. Omkring 11 prosent av jordmødrene har gått ut av kommunesektoren som helhet.

Tabell 12. Turnover for jordmødre i kommunene.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Turnover (totalt)1)

18,5 %

15,0 %

12,7 %

17,9 %

17,9 %

18,3 %

Turnover - ut av kommunesektoren

12,1 %

10,4 %

8,9 %

11,0 %

11,0 %

10,9 %

Kilde: SSB. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Turnover måles fra 1. desember til 1. desember året etter (for eksempel er turnover for 2020 målt fra 1. desember 2019 til 1. desember 2020). 

1) Turnover (totalt) er dersom en ansatt har 1) sluttet i kommunesektoren, 2) byttet kommune eller 3) byttet til en annen deltjeneste i kommunen.

 

Siste faglige endring: 02. juni 2022