Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Jordmødre i og utenfor helse- og sosialtjenestene

SSBs helse- og sosialpersonellstatistikk viser at nesten alle jordmødre i arbeidsstyrken er sysselsatt. I 2020 var 9 jordmødre registrert arbeidsledig, noe som utgjør kun 0,3 prosent av arbeidsstyrken. Statistikken viser at arbeidsledighet i praksis har vært ikke-eksisterende blant jordmødre over tid.

Figur 17 viser i hvilke næringer personer med jordmorutdanning jobbet i 2020. Drøyt 9 av 10 sysselsatte jordmødre er sysselsatt i helse- og sosialtjenestene (merk at SSBs kategori "helse- og sosialtjenester" er noe bredere definert enn helse- og omsorgstjenester). Andelen har vært stabil over tid og SSBs statistikk viser at jordmødre i liten grad "lekker" til andre næringer (utviklingen over tid er ikke vist). Som vi har sett i de foregående kapitlene, jobber de fleste av disse jordmødrene i spesialisthelsetjenesten, mens antallet er økende i kommunene.

  • Når vi ser på andre næringer enn helse- og sosialtjenesten, er undervisning enkeltnæringen med flest jordmødre. Det er naturlig og nødvendig at noen jordmødre jobber med undervisning.
  • 45 jordmødre er sysselsatt innen offentlig administrasjon m.m.

Kun 21 jordmødre var registrert i næringen utleie av arbeidskraft. Merk at SSB ofte mangler utdanningsinformasjon om ikke-bosatte personer, slik at ikke alle utenlandske jordmødre  nødvendigvis vil fanges opp. SSB tar også utgangspunkt i en referanseuke i november, og det er naturlig å anta at antallet jordmødre som jobber via bemanningsbyrå vil være høyere for eksempel i forbindelse med ferieavvikling.

Sysselsatte med jordmorutdanning, fordelt på næring. 2020.
Figur 17. Sysselsatte med jordmorutdanning, fordelt på næring. 2020.

Kilde: SSB, tabell 07941. Basert på utdanning. SSBs statistikkbank inneholder også tall for årsverk, inkludert eller ekskludert lange fravær.

 

Siste faglige endring: 22. november 2021